Cookies & Integritet

Cookies

Cookies är små mängder data som sparas av din dator och innehåller information som vår sajt behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När du besöker oss igen vill vi snabbt identifiera dig för att kunna anpassa våra tjänster och ge dig bästa möjliga service. Till exempel vilket språk du valt och om du valt att besöka privat- eller företagsdelen av sajten.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.

För att de varor du vill köpa ska hamna i din egen kundvagn, samt för att du automatiskt ska bli inloggad på ditt konto när du besöker euromaster.se måste du ha funktionen för att tillåta Cookies påslagen i din webbläsare.

Vi använder också cookies för att samla in statistik om användandet av vår sajt. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. All statistik som samlas in är i aggregerad form och kan aldrig kopplas till dig som individ eller din dator. Cookien innehåller ingen personinformation och informationen kan inte användas av någon utomstående.

Vill du inte acceptera Cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en Cookie. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Väljer du att inte acceptera Cookies kommer du att uppleva begränsad funktionalitet på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar. För mer information om Cookies se Post- och telestyrelsens webbplats: http://www.pts.se/cookies

 

Integritet

Behandling av personuppgifter

Euromaster värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Euromaster arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera vår integritetspolicy. Du hittar den senaste versionen på vår hemsida.

 

Varför behandlar Euromaster dina personuppgifter?

Euromaster kan komma att behandla personuppgifter om dig för följande syften:

 • För att fullgöra kundrelationen och därmed uppfylla Euromasters åtaganden mot dig som kund, bland annat för att kunna leverera de varor och tjänster som Euromaster erbjuder

 • I samband med tillhandahållande av kundservice och fakturering

 • För statistik för analys och utveckling av våra tjänster.

 • För marknadsföring, förutsatt att du inte har invänt mot behandlingen.

 • För att fullgöra rättsliga skyldigheter som exempelvis enligt bokföringslagen.

 

Rättslig grund för Euromasters behandling av personuppgifter

Är du kund hos oss behandlar Euromaster uppgifter för att fullgöra avtalet mellan oss.

Euromaster behandlar även uppgifter med stöd av en intresseavvägning i de fall där Euromaster har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna såsom för analys och utveckling av våra tjänster.

För det fall där samtycke krävs behandlar Euromaster endast personuppgifter om ditt samtycke har inhämtats.

Euromaster behandlar även uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lag, såsom enligt bokföringslagen.

 

Hur länge sparar Euromaster dina uppgifter?

Euromaster lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullfölja de syften för vilka personuppgifterna samlades in eller vad som krävs enligt gällande lag. Nedan anges några exempel.

Uppgifter som rör vårt kundförhållande sparas under tiden som kundförhållandet pågår och för att uppfylla garantiåtaganden.

Uppgifter för direktmarknadsföring till befintlig kund sparas upp till ett år efter att vårt kundförhållande upphört.

Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke sparas endast under den tiden samtycket gäller.

Uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen sparas i 7 år.

 

Mottagare av personuppgifter

Euromaster kan komma att dela uppgifter med tredje part för att utföra uppgifter som Euromaster har uppdragit en leverantör, såsom transportörer eller leverantörer av IT-system, att utföra.

Dessa leverantörer är genom avtal med Euromaster bundna att skydda de personuppgifter de tagit emot och hålla dem säkra, och de får endast använda personuppgifterna till de tjänster som de är anlitade för.

Euromaster kan även komma att behöva dela uppgifter med tredje part om det följer av en rättslig skyldighet.

 

Dina rättigheter

Du kan när som helst be Euromaster att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att:

 • Få information om vilka uppgifter som Euromaster behandlar om dig
 • Få tillgång till uppgifterna som Euromaster behandlar om dig
 • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
 • Begära radering av uppgifterna Euromaster behandlar om dig, i det fall så är tillåtet och möjligt. Vissa uppgifter måste vi spara om dig till följd av rättsliga förpliktelser.
 • Göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen eller återkalla lämnat samtycke
 • Begära överföring av dina uppgifter till ett annat företag eller organisation

 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du Euromaster genom att skicka ett e-postmeddelande till gen.se.gdpr@euromaster.com. Det är viktigt att du i ditt e-postmeddelande anger vad din förfrågan gäller. T.ex. om du vill bli raderad ur vårt register, korrigera felaktiga uppgifter eller få tillgång till dina personuppgifter.

Ange för, efternamn, telefonnummer, e-mailadress, bilregistreringsnummer samt organisationsnummer (för enskild firma).

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

 

Överföring utanför EU

Euromaster är en internationell koncern som har databaser i olika länder där man har verksamhet. Euromaster kan överföra dina personuppgifter inom koncernen till en databas eller en extern samarbetspartner som har verksamhet utanför ditt hemland.

Eftersom olika länder har olika nivå på sitt dataskydd, överför vi inte dina personuppgifter till Euromaster-företag eller tredjepartsföretag som har verksamhet utanför EU, såvida inte företagen erbjuder samma eller liknande nivå av skydd för personuppgifter som Euromaster.

För överföringar inom Euromaster har företaget antagit interna regler som styr överföringen av personuppgifter från EU eller EES.

Överföring av data utanför koncernen styrs av avtal som innehåller den Europeiska Kommissionens standardklausuler för leverantörer etablerade utanför EU för att säkerställa en liknande skyddsnivå som den i ditt hemland.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Euromaster Sverige AB, org.nr. 556078-6500, med adress Stormhallsvägen 6, Box 1134, 432 15 Varberg, och telefonnummer 0340- 829 00, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som behandlas på denna webbplats, i våra verkstäder och när du kontaktar oss på annat sätt, om inte något annat anges.

Här kan du läsa vår integritetspolicy i sin helhet.

För återförsäljare: /privat/dack/tjanster/tidsbokning /privat/privat_systemsida/logga_in_2

Logga in

Tidsbokning

Vid bokning eller ombokning av ditt däckbyte behöver du först välja verkstad. Det gäller även om du redan fått en tid hemskickad för däckbyte.

Välj verkstad

För privatkunder

Här kan du som privatkund handla däck och se dina tidigare köp.

Handla online